esquiadores
Consells, Òptica

Visió i esports d’hivern. La importància de la protecció ocular

Amb l’entrada de l’hivern, arriba el moment de posar en pràctica els esports a l’aire lliure que es realitzen a la muntanya, com l’esquí, l’snowboard o simplement una passejada per la neu. Aquestes activitats tenen una incidència directa en la visió de l’usuari, ja que la neu reflecteix prop d’un 80% de la llum solar, lluny del 20% de mitjana que reflecteix la sorra de la platja durant l’estiu o l’aigua del mar quan se surt a navegar. I a aquest efecte reflectant se suma, a més, l’altitud en què solen practicar-se els esports d’hivern, ja que, per cada mil metres d’altura, la proporció de raigs ultraviolats a la llum solar augmenta un 10%.

Tot i aquestes xifres, hi ha una manca de conscienciació per part dels usuaris sobre el perill que suposa practicar activitats a la muntanya sense protegir correctament els ulls. I aquesta falta de consciència implica, per norma general, una deficient protecció ocular, ja que el desconeixement es tradueix en que no s’actua de forma correcta per protegir-se de la radiació.

Més incidència ultraviolada

En un context d’activitats a l’aire lliure, està demostrat que la incidència de la radiació ultraviolada resulta molt perjudicial per als ulls, principalment a tres de les seves estructures: la còrnia, el cristal·lí i la retina. Aquestes són les que més es veuran afectades per la radiació, precisament per la característica i capacitat que té l’ull d’absorbir aquesta radiació i transmetre-la.

La radiació ultraviolada pot dividir-se en tres grans grups:

– Radiació Ultraviolada (UVC): Es tracta de la més nociva per la seva gran energia. No obstant això, aquesta és absorbida íntegrament per l’atmosfera, de manera que no arriba a la superfície de la terra i podem despreocupar-nos d’ella en aquest context.

– Radiació Ultraviolada B (UVB): És una radiació biològicament molt activa però la major part també és absorbida per la capa d’ozó però el seu actual deteriorament, fa que l’amenaça d’aquest tipus de radiació sigui una realitat per a les persones. La còrnia és l’encarregada d’absorbir principalment aquest tipus de radiació.

– Radiació Ultraviolada A (UVA): Es la radiació menys nociva per la seva menor energia, però la que arriba en major quantitat a la terra. Una sobreexposició a aquesta radiació pot resultar molt perjudicial, ja que és la que absorbeix el cristal·lí, mentre que la resta de la radiació és la que té impacte sobre la retina.

Aquests tres tipus de radiació també estan presents els dies ennuvolats, de manera que seria un greu error no protegir-se adequadament amb unes lents.

Queratitis actínica

Quan no s’utilitza una protecció idònia, l’exposició als raigs ultraviolats tenen greus conseqüències en la salut ocular, sobretot durant la pràctica d’esports d’hivern a la neu. Hi ha dos tipus de lesions com a conseqüència de la radiació solar, que són les d’aparició ràpida les denominades acumulatives. Una exposició molt ràpida i de gran intensitat a la radiació ultraviolada B, com succeeix en el món de l’esport de neu, pot arribar a produir queratitis actínica; és a dir, afectacions inflamatòries de la còrnia com a conseqüència d’una exposició intensa a la radiació. Aquest problema sol afectar els dos ulls i apareix durant les dotze primeres hores després de l’exposició solar amb símptomes del tipus:

 • Irritació, picor i enrogiment progressiu.
 • Dolor intens que apareix entre 4 i 6 hores després de l’exposició directa a la radiació UV.
 • Sensació de cos estrany o de sorra a l’interior dels ulls.
 • Llagrimeig.
 • Fotofòbia o intolerància anormal a la llum.

Quan apareixen aquests símptomes estem davant d’un procés inflamatori que, encara que sol desaparèixer, ha de ser tractat amb un tractament mèdic específic que afavoreixi la curació a través de la recuperació de les cèl·lules epitelials.

Si l’exposició a la llum i la radiació és intensa i prolongada en el temps, pot arribar a causar problemes oculars més greus, ja que l’efecte de les radiacions UV és acumulatiu, i això pot accelerar l’aparició de cataractes i, fins i tot, produir lesions en la retina.

La protecció ideal

Si practiquem esports de muntanya, i per a una bona protecció dels ulls, hem de tenir en compte els següents requisits :

 • Garantia de qualitat: És imprescindible que tingui la garantia de qualitat de la Unió Europea, amb la marca CE.
 • Protecció UV: El nivell de protecció UV mínim ha de ser de 4 per garantir que filtrin almenys el 75% de la radiació ultraviolada. Cal buscar aquelles lents que absorbeixin la màxima quantitat de radiació per evitar riscos.
 • Filtre infraroig: També és important comprovar que filtrin almenys el 50% de la radiació infraroja.
 • Protecció lateral i reforçada: Les ulleres han de cobrir totes les zones lliures de la lent, és a dir, tant la zona lateral com la inferior.
 • Material resistent: Les ulleres han d’estar fabricades amb un material resistent a impactes, policarbonatades o orgàniques endurides. Les muntures han de ser resistents. És essencial que no es fracturin davant un impacte, perquè això podria danyar la cara i l’ull. També és aconsellable que tinguin reforç a la templa.
 • Color de la lent: És important tenir en compte l’entorn en què es mourà la persona, perquè cal evitar que la lent alteri la percepció cromàtica del lloc. I encara que no hi ha cap norma que defineixi que un color és millor que un altre, potser les lents grises són les més recomanades enfront de les grogues o de colors més forts.
 • Ergonòmiques: Qualsevol tipus d’ullera que es triï s’ha d’adaptar ergonòmicament a la cara i a la fisonomia de cada persona. Per això, és un error utilitzar ulleres d’altres persones que no s’ajustin bé al contorn de la cara.
 • Visió perifèrica: Cal assegurar-se que les ulleres proporcionin suficient visió perifèrica i que evitin la distorsió lateral. L’ideal és poder abastar amb la mirada un espectre de 180 graus per a, per exemple, evitar els esquiadors que s’apropin a gran velocitat.

Font de la informació: Raquel Bonilla i Chema Valdés – Gaseta d’Optometria i Òptica Oftàlmica

L'òptic optometrista un aliat en la detecció de la diabetis Utilitza el maquillatge correctament per no perjudicar la teva visió