Entrenament visualExercicis bàsicsCartes de Hart

Entrenament visual

Quan les habilitats visuals, com els moviments oculars, la binocularitat, el sistema d'enfocament i la percepció visual, no presenten una bona integració i coordinació visuomotriu, es poden tenir problemes per realitzar treballs prolongats en visió propera amb una bona atenció i rendiment visual.

L'entrenament visual millora les fatigues visuals, miopies adquirides per males postures, els moviments oculars, les disfuncions binoculars, les insuficiències d'enfocament, la percepció visual i la interpretació cognitiva.

Exercicis bàsics

Fixacions seqüencials

Aquest exercici ensenya a realitzar fixacions en una seqüència rítmica. Ajuda a traslladar la capacitat de fixació.

 • Crea un fixador amb un retolador negre en un full. Subjecta'l a un faristol o posa-ho en una finestra a una distància normal de lectura.
 • Mira el primer punt de fixació a la cantonada superior esquerra.
 • Mou els seus ulls d'un punt al següent al llarg de la línia superior.
 • Quan hagis arribat l'últim punt de la dreta, fes un gran escombrat cap al primer punt de l'esquerra. Continua al llarg de la línia i passa a la tercera línia, just com mouries els seus ulls durant la lectura.
 • Intenta mantenir un canvi rítmic d'un punt a un altre i assegura't de veure clar cada punt de fixació.

Segueix la seqüència cinc vegades, descansa mig minut i repeteix-la.

Exercici per millorar l'agudesa visual monocular (joc d'arròs / pinces)

 • Seu a taula, escampa un grapat d'arròs i agafa una ampolla amb una boca estreta. Primer realitza l'exercici de teràpia visual amb l'ull de millor visió.
 • Agafà amb unes pinces els grans d'arròs i ves introduint-los dins de l'ampolla. Mesura el temps per saber quants grans d'arròs introdueixes a l'ampolla en dos minuts.
 • Segueix el mateix procediment però aquest cop fixant-te amb l'ull de pitjor agudesa. Compta els grans que has estat capaç de ficar a l'ampolla en dos minuts. La mida del forat es pot anar variant per augmentar la dificultat amb un tros de cartró.

Exercici per millorar la visió monocular (escuradents en palleta)

 • Tapem un dels ulls, acosta l'escuradents com a uns deu o quinze centímetres de la palleta mirant des de dalt. Tan ràpid com puguis, deixi caure l'escuradents a través de la palleta dins el got.
 • Continua la teràpia visual amb més escuradents durant dos minuts.
 • Repeteix amb l'altre ull, també durant dos minuts.
 • Apuntar el nombre de palets que entren a la palleta. Compara els resultats i el progrés diari.

Exercici per millorar l'agudesa visual (joc de deixar caure agulles)

 • Tapa't un ull. Col·loca la llauna a terra i situat de peu a uns 30 cm d'ella. Inclina el cap per poder veure per sobre de la llauna, i tan ràpid com puguis tira les agulles des del nivell dels ulls a la llauna (sempre mirant per sobre de l'objectiu).
 • Repeteix l'exercici de teràpia visual utilitzant l'altre ull.
 • Dedica dos minuts a cada ull i apunta el nombre d'agulles que entren dins de la llauna durant aquest temps. Quan resulti més fàcil i precís, fins i tot amb l'ull ambliop, fer servir una llauna de menor grandària.

Millorar l'agudesa visual (joc amb retolador / tauler)

 • Penja del sostre un tauler amb forats tallats de diferents mides, de tal manera que quedi a nivell dels ulls i a uns 30 cm de la paret.
 • Tapa un ull. Agafa un retolador amb la mà dominant i porta-lo a l'alçada dels ulls. Apunta al tauler mirant per sobre del retolador i introdueix la punta al centre del forat més gran. Intenta mantenir el retolador al mig del forat, mirant per sota i al llarg d'ell.
 • Quants segons pots mantenir el retolador al centre del forat sense tocar les vores? El temps òptim és de 30 segons sense tocar la vora abans de passar a un forat menor.
 • Dedica a aquest exercici d'entre 3 i 5 minuts, fes un petit descans i torna a repetir-lo durant el mateix temps amb l'altre ull.

Joc de traços i cercles

 • Subratlla frases i cercles específics en lletres concretes, per exemple: aes, oes, tes, les seves inicials, etc.
 • Compta el nombre de lletres/paraules amb cercles i errors comesos en deu minuts.

Joc de punts en les OES

 • En aquest exercici de teràpia visual cal començar tancant l'ull dolent. Posa un article sobre la taula: comença llegint i cada vegada que trobis una lletra amb un cercle, parai i posa-li un puntet dins.
 • Continua durant tres a cinc minuts i després canvia d'ull.
 • Assegura't que aixeques el llapis del paper després de posar el punt en la lletra. Segueix la fila de paraules només amb els ulls, sense usar el dit o el llapis com punter.

Balanceig acomodatiu

Millora l'enfocament o acomodació. Utilitzaras dues taules, una gran per lluny i una altra petita de prop.

 • Cluca un ull. Col·loca la taula gran els més lluny possible, fins a sis metres, sempre que vegis les lletres amb nitidesa. Asseu sostenint la taula de prop de la distància normal de lectura. Comença llegint les lletres de la línia superior de la taula de lluny; un cop llegida aproximadament la meitat de la línia, canvia a la taula de prop i completar la mateixa línia.
 • Un cop acabada la primera línia, torna a fer el mateix exercici de teràpia visual durant dos o tres minuts.
 • Les lletres, tant de prop com de lluny, s'han de veure nítides mentre estiguis llegint. No es pot canviar de lluny a prop o viceversa fins que les lletres no es vegin totalment clares.
 • A mesura que milloris, aquesta tasca pot fer-se més difícil allunyant-se de la taula de lluny i / o apropant la taula de prop cap als ulls.

 

Les Cartes de Hart és un dels materials més utilitzats per a l'entrenament dels moviments sacàdics, de seguiment, magnitud o la flexibilitat d'acomodació. Es tracta d'una carta de grans dimensions, uns 50cm per 50cm, aproximadament, que conté 10 columnes i 10 files de lletres, dibuixos o altres símbols. La carta es col·loca a la paret davant del pacient, entre 1 i 3 metres de distància, de manera que les lletres puguin ser vistes sense cap dificultat. Es realitza monocularment, posem un pegat en un dels ulls del pacient, i després es repeteix la tasca amb l'altre ull.

Procediment bàsic

Penja la Carta a la paret a l'alçada dels ulls. Intenta situar-te el més lluny possible de les lletres, sempre que puguis llegir-les amb facilitat. Agafa amb la mà una altra carta idèntica a la de la paret i segueix les següents indicacions:

1- Llegeix alternant una lletra de lluny i una altra de prop. Sense moure el cap.
2- Disminueix la distància i segueix fent canvis de lluny a prop.
3- Quan realitzis l'exercici amb facilitat, augmenta la distància de visió de lluny.

Se sol començar amb monocular (primer tapem un ull i després tapem l'altre)

Immigració de prop

En situació monocular (tapa’t amb pegat pirata l'ull a neutralitzar), sostén amb la mà la targeta de visió de prop. Llegeix les lletres a poc a poc mentre te les vas acostant lentament. Quan no puguis enfocar-les, retirar-les i començar de nou a apropar.

Pots anar introduint diferents variables de dificultat i d'entrenament: ritme, major / menor freqüència de canvi, variar distàncies, lents +/-, prismes BI / BO ...

Descarrega't aquí les Cartes de Hart i comença a practicar els exercicis:

Carta de Hart - lluny (PDF)
Carta de Hart - prop (PDF)

Salut Visual

Una bona visió és essencial per al desenvolupament físic i mental d’un nen, d’això dependrà el seu èxit acadèmic i el seu benestar general.

Consells de prevenció visual

Salut

Espai

Llum

 

Distància

 

Postura

Descansos

 

Si tens qualsevol dubte fes-nos una consulta o concerta una cita