protocol-alerta-sanitaria
Actualitat, Consells

Protocol d’actuació de BCN Òptics Martorell durant l’estat d’alerta sanitària

BCN Òptics Martorell, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries així com del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya segueix un protocol d’actuació que es mantindrà durant el temps d’alerta sanitària generada per la propagació del COVID19.


Mesures de desinfecció

 • Proporcionem desinfectant de mans a totes aquelles persones que entrin al centre òptic així com guants d’un sol ús a les persones que no en portin.
 • Hem reforçat el protocol de desinfecció de lents així com les mesures bàsiques de prevenció.
 • Hem incrementat la neteja i desinfecció dels espais de treballs així com instruments i superfícies exposades i de contacte amb una solució d’hipoclorit sòdic que contingui 1.000 ppmde clor actiu (dilució 1.50 d’un lleixiu amb concentració 40-50 gr/litre preparada recentment).
 • Després de cada control optomètric, tot el personal ens rentem les mans, durant 60 segons, amb aigua i sabó o desinfectant de mans.  
 • Desinfectem les ulleres de prova, les lents de venta així com el pupil·lòmetre o qualsevol instrument que hagi estat en contacte amb persones.


Mesures de prevenció

 • Fem ús de mascaretes protectores d’un sol ús i/o reutilitzables i seguim les instruccions del fabricant.
 • Ventilem, de manera regular i sempre que es possible, l’espai de recepció, consulta i taller.
 • Manipulem i apliquem les lents de contacte amb guants d’un sol ús.
 • Evitarem donar la mà, fer abraçades o petons en el moment de saludar o acomiadar les persones ateses.
 • Derivem a l’especialista sanitari a la persona que es queixa d’ull vermell vermell o presenta símptomes de conjuntivitis.
 • Mantenim la distància de seguretat recomanable de, com a mínim, 1 metre.
 • Evitem que hi hagi més d’una persona a la sala d’espera. Només les persones grans o menors tenen dret a companyia.
 • Cobrim amb paper els braços de butaques o seients que puguin estar en contacte amb l’usuari/a durant la visita optomètrica i/o audiomètrica .


Des de la pàgina web de l’Agència de Salut Pública de Barcelona , s’està actualitzant de manera regular informació i respostes útils per a preguntes i qüestions de la ciutadania, us recomanen que feu seguiment.


Horari extraordinari de BCN Òptics Martorell durant
els dies d’alarma sanitària

De dilluns a dissabte: matins de 10:00 a 13:30 h

Fora d’aquest horari podeu contactar-nos al telèfon 640 029 076 i al mail info@bcnoptics.com


Comparteix...
Share on Facebook
Facebook