visio-conduccio
Actualitat

Revisa’t la vista si surts a la carretera

A l’estiu es multipliquen els desplaçaments en cotxe i, com a conseqüència, augmenta el nombre d’accidents, molts d’ells provocats per problemes visuals sense corregir. Igual que abans d’emprendre un viatge portem el nostre vehicle al taller, hem d’anar a l’òptic-optometrista per tal d’assegurar-nos que la nostra visió també es troba en perfecte estat, sobretot si utilitzem correcció visual i / o superem els 45 anys.

Ulleres de sol

A més dels factors de risc que més influeixen en la qualitat de visió dels conductors, com l’edat, l’estat psicofísic i les malalties oculars, hi ha altres factors concurrents, anomenats externs o ambientals, que incideixen de manera directa en la visió del conductor, incrementant el risc d’accidents de trànsit. Entre ells destaquen la conducció nocturna, la baixa lluminositat per factors atmosfèrics i l’enlluernament. En aquest últim cas, els feixos de llum dels altres vehicles i la llum natural o radiació solar constitueixen les dues principals fonts d’enlluernament al volant. Per aquest motiu, els òptics insisteixen en l’ús d’ulleres de sol per augmentar la seguretat viària.

Una fotoprotecció ocular adequada pot atenuar i evitar els efectes de la radiació. Situacions com conduir amb el sol de front a l’alba i al capvespre, amb els reflexos a l’asfalt mullat o amb els centelleigs de la llum del migdia sobre el capó d’altres vehicles provoca, en molts casos, pèrdua temporal de visió, incrementant el risc d’accidents de trànsit.

Una ullera de sol homologada adquirida en un establiment sanitari d’òptica incrementarà la sensibilitat al contrast, reduirà el temps d’adaptació a canvis bruscos de llum i això redundarà en una major seguretat al volant.

Deixa’t assessorar

Tant si necessites ulleres graduades com si vols adquirir unes ulleres de sol, el teu òptic-optometrista et recomanarà les més apropiades per a la conducció en funció de les teves necessitats. En el cas de les ulleres graduades, el més important és, precisament, l’ajust correcte de la graduació. També resulta recomanable que les lents tinguin un tractament antireflectant, ja que, en disminuir al màxim els reflexos, s’elimina la visió amb dobles imatges, s’eviten els enlluernaments i s’incrementa el contrast.

Pel que fa a les ulleres de sol, les lents han de proporcionar una visió clara i permetre que entre suficient llum per veure bé. Algunes ulleres de sol poden ser molt fosques o, simplement, no recomanables per a la conducció. Les millors ulleres de sol per conduir són les que contenen lents polaritzades, que redueixen l’enlluernament i que faciliten la visió en dies molt lluminosos.

Les lents fotocromàtiques, que s’enfosqueixen o s’aclareixen en funció de la llum ambient, poden no ser molt recomanables per conduir, atès que els parabrises filtren la llum i, per tant, pot disminuir o limitar el funcionament d’aquesta classe de lents.

Informació publicada a la revista: Consejos de la Fundación Salud Visual, juny 2017

La discapacitat visual al cinema Ajusts i rehabilitació per a pacients de baixa visió